dimarts, 8 de gener de 2019

Ordre del dia

Benvolguts socis,

Per la present se us convoca a l'assemblea general ordinària del CG Castellterçol que se celebrarà a la casa club el proper diumenge dia 13 de gener de 2019, a les 11 h. en primera convocatòria i a 2/4 de 12 en segona.

La reunió tindrà el següent:

Ordre del dia:
1.      Lectura de l’acta de l’assemblea anterior.
2.      Presentació de la memòria 2018.
3.      Presentació i aprovació si s’escau de la gestió econòmica i estat de            comptes  de l’exercici 2018.
4.      Proposta i aprovació si s’escau de les quotes corresponents a 2019.
5.      Presentació del pressupost per a 2019 i aprovació si s’escau.
6.      Proposta del Comitè  de Competició, l'xtradimecres.
7.      Situació actual del del club pel que fa a socis i estat de l'economia  vinculat al tema de l'aigua i les relacions amb la propietat .
8.       Preguntes i suggeriments.


Es convida a tots els socis a participar del dinar que tindrà lloc a les 14:00 al Restaurant "La Poua" de Castellterçol. Cal que reserveu lloc, apuntant-vos a la casa club o per mail. Heu d'escullir segon plat i postres. Teniu més informació aquí sota.