dilluns, 11 de febrer de 2019

A partir del divendres dia 15 de febrer ...

Les quotes de soci en les diferents modalitats es veuran incrementades en 50€, això només afecta als que encara no hagin fet el pagament!