Zona soci.

Modalitats de soci

Titular: Adult major de 18 anys. Pot jugar a golf, sol o acompanyat de la seva parella i/o fills menors de 18 anys, sense limitacions durant tots els dies de l’any . Té dret a participar en les competicions que organitza el Club. 


Bis: Parella del soci titular i fills menors de 18 anys que desitgen jugar a golf pel seu compte i/o participar en les competicions que s’organitzen.

**************************************


Green fees prefernts per a socis


A partir de dissabte,  13.02, tindreu a la vostra disposició els green fees preferents per a socis.

La idea és que serveixin pels socis quan convidem altres persones, que no haguem de pagar els 10 o 15 euros i poguem fer-ho mitjançant els green fees d'aquesta oferta. Per tant els jugadors que gaudeixin d'aquests green fees hauran de fer la partida acompanyats del soci que els convida. 
De moment s'ofertaran un màxim de 5 green fees per soci per any. Els podreu adquirir en un talonari  5 gf per 25 euros.
Com en els altres green fees, és obligatori deixar-los a la bústia de la casa club abans de començar la partida.

Creiem que, a més d'ajudar l'economia del club,  també pot ser un bon mitjà per donar-lo a conèixer a persones del nostre entorn.


*************************************___


Quotes per a l'any 2021
En funció de la data de pagament
Abans del 15.02
Després del 15.02
Quota anual soci
450 euros
500 euros
Socis bis
275 euros
325 euros