El camp

El camp que tenim és:


Respectuós amb el medi

Aquest camp de golf fou construït en uns terrenys de conreu. No es va haver de tallar ni un sol arbre del bosc que rodeja els 9 forats.Es manté l’orografia del terreny i en els recorreguts dels carrers es protegeix la flora autòctona. Únicament es sembra gespa especial en els greens, els quals es reguen amb aspersors per garantir-ne la qualitat durant tot l’any.

Sostenible

El camp de golf de Castellterçol està més a prop dels recorreguts naturals escocesos, on es va iniciar l’esport del golf, que de les sofisticades instal·lacions que s’han construït arreu del món i que són difícilment sostenibles. 

S’aplica un model de gestió basat en la implicació dels socis per garantir l’estabilitat i la continuïtat del projecte.

Ecològic


La influència en els sistemes naturals que envolten el camp ha estat mínima per evitar degradacions irreversibles. 
No hi ha explotació urbanística de l’entorn. S’utilitzen els recursos naturals privilegiant els criteris d’estabilitat sobre els de creixement econòmic. Els carrers del camp es reguen exclusivament amb la pluja, per la qual cosa les condicions del terreny de joc poden variar i presentar algunes limitacions durant els períodes de sequera.

***********************************

Les coordenades del camp són aquestes: 


41°45'20.8"N       2°07'43.5"E


****************************************

Mapa. croquis del camp:
Elaborat  per Miquel Riera.