dimarts, 28 de maig de 2019

Quan hi ha torneig ...

* Us recordem que els dies que hi hagi torneig es pot fer ús del camp sempre i quan hi hagi carrers buits i no s'interfereixi per res els que participen al torneig.

*  En cap cas el camp es pot utilitzar com a camp de pràcitiques els dies de torneig.