divendres, 3 de gener de 2020

Assemblea General

Benvolguts socis,

Per la present se'l convoca a l'Assemblea General ordinària que tindrà lloc a la casa-club del club de golf Castellterçol el proper diumenge 12 de gener a les 11:00 en primera convocatòria i a 2/4 de 12 en segona, amb el següent:

Ordre del dia:
0.      Benvinguda als assistents.
1.      Lectura de l’acta de l’assemblea anterior.
2.      Presentació de la memòria 2019.
3.      Presentació i aprovació si s’escau de la gestió econòmica i estat de comptes          de l’exercici 2019.
4.      Proposta i aprovació si s’escau de les quotes corresponents a 2020.
5.      Presentació del pressupost per a 2020 i aprovació si s’escau.
6.      Informacions i propostes del President del Comitè  de Competició.
7.      Informació de la perforació, aigua ... i  relació amb la propietat.
8.      Preguntes i suggeriments.
En acabar ens trobarem a la Fonda Safaja per a fer el tradicional dinar social i el lliurement de premis.